Zelfbewustzijn

Krachtig onderwijs in een ontspannen sfeer

Op Beatrix bieden we krachtig onderwijs in een ontspannen sfeer. Twee voorwaarden voor leerlingen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Als team van leerkrachten, directie en onderwijs assistenten zijn we ons ervan bewust dat we zelf verantwoordelijk zijn voor die optimale omstandigheden. Daarom werken we met een enthousiast en vakkundig team van leerkrachten die met hart en ziel gekozen hebben voor het onderwijs aan uw kind. Naast deze leerkrachten heeft Beatrix ook een team van specialisten in dienst. Deze specialisten geven leerkrachten ruggensteun waar dat nodig is. Samen zorgen zij voor kwalitatief uitstekend onderwijs met prima resultaten.

De plusklas

Beatrix speelt in op het verschil in onderwijsbehoeften van de leerlingen. Deze onderwijsbehoeften verschillen sterk. Er zijn kinderen die extra instructie nodig hebben, maar ook kinderen voor wie een half woord genoeg is. In deze laatste groep zit een categorie leerlingen die zeer begaafd is en daardoor een heel eigen leerstijl heeft. Voor die kinderen is er een speciaal plusprogramma ontwikkeld en is de plusklas opgericht. In deze plusklas worden activiteiten aangeboden die gericht zijn op de specifieke ontwikkeling van deze groep begaafde kinderen. Hierdoor neemt de motivatie en het zelfvertrouwen van deze leerlingen toe en