Vakken

Op onze school is veel aandacht voor leren lezen, rekenen en talentontwikkeling. Daarnaast zijn er in alle klassen ook leuke, leerzame activiteiten en projecten. Zo ontwikkelen onze leerlingen zich op veel verschillende, belangrijke gebieden. 

Lesaanbod

We wisselen de lessen voor taal en rekenen af met ontdekkend en spelenderwijs leren. Zo zorgen we voor een uitdagend en dynamisch lesaanbod, voor ieder leerjaar. 

Kleutergroepen

Met een vast dagritme geven we onze jongste leerlingen structuur, veiligheid en zekerheid. De eerste twee jaar is er volop tijd om spelenderwijs te wennen aan school en kennis te maken met taal, rekenen en schrijven. De jongste kinderen starten in de instroomgroep. Vooral in het begin van de schooltijd staat in deze groep de veilige huiskamersfeer centraal. Als kinderen gewend zijn, stromen zij door naar een van de twee gemengde kleutergroepen. Hier zitten kinderen van vier en vijf jaar bij elkaar. In zo’n gemengde groep kunnen kinderen zich op eigen niveau en in eigen tempo ontwikkelen.

Vakken vanaf groep 3

In groep 3 tot en met 8 krijgen alle kinderen een vast vakkenpakket aangeboden, dat u in de tabel hiernaast vindt.

Vak
Groep Methode
Lezen
Groep 3 Veilig Leren Lezen, Kim versie
Groep 4-8 Estafette, Nieuwsbegrip XL
Taal
Groep 1-2 Schatkist
Groep 3 Veilig Leren Lezen, Kim versie
Groep 4-8 Taalverhaal.nu
Schrijven
Groep 3-5 Pennenstreken blokschrift
Rekenen
Groep 1-2 Wizwijs en Schatkist
Groep 3-8 Wizwijs
Wereldoriƫntatie
Groep 3-8 BLINK
Levensbeschouwing
Groep 1-8 Kind op maandag
Engels
Groep 5-8 Take it easy
Expressievakken
Groep 1-8 o.a. Moet Je Doen. De school maakt gebruik van Kunstmenu, een regionaal aanbod aan kunst- en cultuuractiviteiten
Bewegingsonderwijs
Groep 3-8 Bewegingsonderwijs door een vakleerkracht
Huiswerk
Groep 6-8 Met vaste regelmaat huiswerkopdrachten ter voorbereiding op het middelbaar onderwijs
* In de groepen 3 t/m 8 wordt de computer ondersteunend ingezet bij lezen, taal en rekenen. Ook wordt in een aantal groepen de computer als tekstverwerker ingezet. De school beschikt over een eigen (internet) netwerk. In de hogere groepen wordt aandacht besteed aan mediawijsheid. We leren de kinderen de mogelijkheden, maar ook de gevaren van internet en hoe ze hiermee kunnen omgaan.