Kindcentrum

De plek waar kinderopvang en onderwijs naadloos op elkaar aansluiten in één veilige, vertrouwde omgeving. Het Kindcentrum is voor álle kinderen een plek om op te groeien: om te leren en te ontwikkelen.

Onderwijs en opvang sluiten naadloos op elkaar aan

Opvang met een pedagogisch klimaat, dat naadloos aansluit op het onderwijs. In de praktijk betekent dit dat er gedurende de dag opvang is en dat de combinatie tussen onderwijs en opvang elkaar versterken. Onderwerpen die op school worden behandeld, worden uitgebouwd en versterkt in de buitenschoolse opvang en vice versa.

Uiteindelijk zal er dus geen verschil meer bestaan tussen de school en de opvang. Een stuk gemak voor u en een enorm prettige omgeving voor uw kind, aangezien opvang en onderwijs worden ondergebracht in hetzelfde gebouw.

Onderwijs en opvang Beatrix Octant
Kindcentrum Pijnacker Beatrix Octant

Kindcentrum en Beatrix

Octant wil al haar scholen uit laten groeien tot kindcentra. Beatrix gaat intensiever samenwerken met kinderopvang SkippyPepijn om tot vorming van een kindcentrum te komen. We streven er samen naar de kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn te bieden van nul tot dertien jaar. Door deze samenwerking kunnen we kinderen al vroeg volgen en begeleiden, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

 

 

Kindcentrum Pijnacker Beatrix Octant