Kindcentrum

De plek waar kinderopvang en onderwijs naadloos op elkaar aansluiten in één veilige, vertrouwde omgeving. Het Kindcentrum is voor álle kinderen een plek om op te groeien: om te leren en te ontwikkelen.

Onderwijs en opvang sluiten naadloos op elkaar aan

Opvang met een pedagogisch klimaat, dat naadloos aansluit op het onderwijs. In de praktijk betekent dit dat er gedurende de dag opvang is en dat de combinatie tussen onderwijs en opvang elkaar versterken. Onderwerpen die op school worden behandeld, worden uitgebouwd en versterkt in de buitenschoolse opvang en vice versa.

Uiteindelijk zal er dus geen verschil meer bestaan tussen de school en de opvang. Een stuk gemak voor u en een enorm prettige omgeving voor uw kind, aangezien opvang en onderwijs worden ondergebracht in hetzelfde gebouw.

Onderwijs en opvang Beatrix Octant
Kindcentrum Pijnacker Beatrix Octant

Kindcentrum en Beatrix

Octant wil al haar scholen uit laten groeien tot kindcentra. Beatrix wordt zo'n kindcentrum en in samenwerking met SkippyPepijn zullen wij onze manier van werken op elkaar afstemmen. Samen hebben we in de toekomst één visie, één huisvesting en één centrale aansturing. Hierdoor begint de ontwikkeling van uw kind al zodra hij of zij naar de voorschoolse opvang gaat. De samenwerking zorgt ervoor dat elk kind zich van nul tot dertien jaar in een veilige en vertrouwde omgeving kan ontwikkelen.

 

Kindcentrum Pijnacker Beatrix Octant