Samenwerking met ouders

Samen bereiken we meer! Gelukkig kunnen wij altijd rekenen op veel betrokken ouders die zich voor onze school inzetten om zo een nog fijnere leeromgeving te creëren voor de kinderen. Bovendien vinden wij het ook altijd leuk om u beter te leren kennen! 

Sporadisch, als het mij uitkomt Structureel, opbouwend
Ouderraad light
Als lid van de ouderraad light helpt u de ouderraad op afroep een handje bij activiteiten

Begeleiders
Ouders begeleiden groepen kinderen bij excursies, sporttoernooien, sport- en speldagen en schoolreisjes.

Kleuterspeelgoed
Ouders nemen eens per jaar kleutermateriaal mee om thuis schoon te maken.

Klus- en verhuisouders
Als klusouder verricht u klus- of verhuiswerkzaamheden voor de school wanneer dit nodig is.

Milieupark ouder
Ouders die beschikken over een busje of aanhanger helpen de school met het afvoeren van spullen naar het milieupark.
Ouderrraad
Als lid van de ouderraad geeft u leiding aan of helpt u bij het uitvoeren van extra werkzaamheden in de school. Bijvoorbeeld rond het vieren van speciale dagen. De ouderraad vergadert 6 à 7 keer per jaar.

Klassenouder
De klassenouder is de tussenpersoon tussen leerkracht en ouders. Als klassenouder regelt u vaak extra ouders bij diverse groepsactiviteiten zoals een juffendag.

Hoe kunt u helpen?

In de schema's vindt u verschillende mogelijkheden om op school te helpen. U kunt natuurlijk ook altijd aan de leerkracht van uw kind vragen of u hem of haar nog ergens bij kan helpen.

Praktische hulp

Er zijn verschillende manieren om als ouder praktisch mee te helpen op Beatrix. Het schema hiernaast licht de mogelijkheden voor praktische hulp toe. Ook wanneer u niet structureel tijd heeft maar het wel leuk vindt om af en toe te helpen en op die manier betrokken te blijven bij de school van uw kind, zijn er verschillende mogelijkheden.

Sporadisch, als het mij uitkomt Structureel, opbouwend
Ouderraad light
Als lid van de ouderraad light helpt u de ouderraad op afroep een handje bij activiteiten

Begeleiders
Ouders begeleiden groepen kinderen bij excursies, sporttoernooien, sport- en speldagen en schoolreisjes.

Kleuterspeelgoed
Ouders nemen eens per jaar kleutermateriaal mee om thuis schoon te maken.

Klus- en verhuisouders
Als klusouder verricht u klus- of verhuiswerkzaamheden voor de school wanneer dit nodig is.

Milieupark ouder
Ouders die beschikken over een busje of aanhanger helpen de school met het afvoeren van spullen naar het milieupark.
Ouderrraad
Als lid van de ouderraad geeft u leiding aan of helpt u bij het uitvoeren van extra werkzaamheden in de school. Bijvoorbeeld rond het vieren van speciale dagen. De ouderraad vergadert 6 à 7 keer per jaar.

Klassenouder
De klassenouder is de tussenpersoon tussen leerkracht en ouders. Als klassenouder regelt u vaak extra ouders bij diverse groepsactiviteiten zoals een juffendag.

Meepraten/meedenken

Liever op een andere manier bijdragen? Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te praten en denken! Het schema hiernaast licht deze toe.

Sporadisch, als het mij uitkomt Structureel, opbouwend
Bezoek vergaderingen medezeggenschapsraad (MR)
De MR denkt mee met de schooldirectie. Hiervoor wordt één keer per twee maanden vergaderd. De vergaderingen zijn deels openbaar, dus ook alle ouders zijn welkom.
De vergaderingen worden aangekondigd in de nieuwsbrief en de schoolkalender.
Medezeggenschapsraad (MR)
De MR denkt mee met het bestuur en de directie van de school, geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan.
De MR vergadert één keer per twee maanden.
Medezeggenschapsraad Beatrix Octant

MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee met het bestuur en de directie van de school, geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan. Hierbij kunt u denken aan wijzigingen in de organisatie van de school, het anti-pestbeleid, het aanstellings- en ontslagbeleid en overige zaken die te maken hebben met het onderwijs en de tussen- en naschoolse opvang van de kinderen. De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen. Daarom horen wij zo graag wat er bij u leeft! De MR vergadert zes keer per schooljaar. Deze vergaderingen zijn deels openbaar, dus ook alle ouders zijn welkom.

Medezeggenschapsraad Beatrix Octant

OR

De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen van Beatrix. Zij ondersteunen het team van leerkrachten bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten gedurende het schooljaar. Denk hierbij onder andere aan het Sinterklaasfeest, avond4daagse, projectweek en het kamp voor groep 8. Daarnaast willen wij als spreekbuis voor ouders fungeren naar school toe. Dus blijf niet met uw schoolpleinvragen op het schoolplein staan, maar meld deze ook aan ons zodat wij ze kunnen voorleggen aan het schoolbestuur en de MR.

Ouderraad Beatrix Octant

Leden van de MR

Jolanda Bakker
Theo Hulsman
Andréa Vissers
Nicoline Schrijvershof
Lisette van Wijk
Linda Roeten
Rob Wilschut (adviserend)

Leden van de OR

Carola de Graaf
Marlies Lelieveld
Sandra Zandbergen
Rianne vd Weerd
Marloes van der Meijden
Nard Tegelberg
Kimberley van den Berg
Sietske Noordam
Melanie den Uijl
Rob Wilschut (adviserend)

Blijf op de hoogte van Beatrix Octant

Blijf op de hoogte

We houden u als ouder op verschillende manieren op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en van schoolzaken in het algemeen. In het informatieboekje die aan het begin van elk schooljaar wordt verstrekt door de leerkracht wordt uitleg gegeven over wat er dat leerjaar aan de orde komt, tevens organiseren wij éénmaal per jaar een thema-avond; een informatieve avond over een onderwerp dat met onderwijs en kinderen te maken heeft. Voor ouders in groep 8 wordt in verband met de schoolkeuze in het najaar een voorlichtingsavond gehouden. U kunt deze momenten terugvinden in onze jaarkalender.

Aan het begin van het schooljaar vinden kennismakingsgesprekken plaats, waar u de gelegenheid krijgt om aan de leerkracht te vertellen wie uw kind is en wat uw kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Twee keer per jaar wordt er bovendien een ouderavond gehouden waarbij we de schoolvorderingen van uw kind bespreken. In groep 8 worden ook ambitiegesprekken gehouden, waarbij de leerlingen aan de leerkracht vertellen welke doelen ze dat jaar willen bereiken. Tijdens de inloopmomenten die wij vijf keer per jaar organiseren kunnen de kinderen aan de ouders laten zien waar zij mee bezig zijn in de klas.

Daarnaast informeren wij u regelmatig met onze digitale nieuwsbrief en vindt u foto's en activiteiten via het ouderportaal Parro voor de ouders.

Blijf op de hoogte van Beatrix Octant