Toetsing en rapport

Toetsing en rapport

Door de leerlingen nauwkeurig in hun ontwikkeling te volgen, kunnen wij bijtijds actie ondernemen als kinderen achterblijven of ver vooruit zijn. Onze leerlingen worden daarom het hele jaar door geobserveerd door de leerkrachten. Daarnaast nemen we methode gebonden toetsen, Cito toetsen en Sociale Competentie Observatie Lijsten (=SCOL) af.

Rapport

Tweemaal per jaar krijgt uw kind een rapport mee (februari/maart en juni/juli). Naar aanleiding van de rapporten houden we tien minutenavonden. Tijdens deze avonden bespreken we met u de vorderingen van uw kind. Bij het eerste rapportgesprek worden alle ouders uitgenodigd. Het tweede rapportgesprek is facultatief. Bovendien worden de ouders in oktober uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek over hun kind.

Toetsing en rapport

Naar het voortgezet onderwijs

We houden in groep 8 ambitiegesprekken. In deze gesprekken vertellen de leerlingen aan hun leerkracht wat ze dat jaar willen bereiken en hoe ze er willen komen. Gedurende het jaar evalueren we samen met de leerling de vorderingen. In groep 8 nodigen we u en uw kind halverwege het schooljaar uit voor een adviesgesprek voor het voortgezet onderwijs. Tijdens dit gesprek geven we het schooladvies voor uw kind. De doorstroomtoets, die in februari in groep 8 wordt afgenomen, is het laatste onderdeel in het traject naar het voortgezet onderwijs.

Resultaten

De afgelopen jaren lagen de scores van de Citoeindtoets op Beatrix bijna altijd boven het landelijke gemiddelde. Dit sluit aan bij de ‘blauwe norm’ die wij ons als Octantscholen opleggen. Ieder jaar bepalen we als scholen, los van de landelijke trend, onze eigen doelen. Met deze zogenoemde blauwe norm stellen we voor onszelf het einddoel voor de school vast. De blauwe norm ligt altijd boven de landelijke gemiddelden.

Gemiddeld resultaat Cito-eindtoets
Beatrix Landelijk
2017 541,0 535,6
2018 537,8 535,6
2019 535,2* 536,1
2021 540,2 535,0
* Gecorrigeerd naar richtlijnen Inspectie van het Onderwijs
Uitstroom groep 8 naar het voortgezet onderwijs (2021)
Schoolvorm Percentage
Vmbo 27%
Vmbo/Havo 16%
Havo 9%
Havo/Vwo 19%
Vwo 28%