Scholen Pijnacker

Intro

Beatrix is een christelijke basisschool in Pijnacker. Wij streven naar een fijne en vertrouwde plaats voor onze leerlingen. Ons voornaamste doel is om kinderen sociale normen en waarden mee te geven. Op deze manier kunnen we de kinderen leren hoe zij respectvol met elkaar kunnen omgaan. Ook wordt er gefocust op het zelfstandig leren werken en wij geloven dat elk kind unieke talenten heeft. Met ons team halen we de sterke kanten van uw kind naar boven.

Over onze school in Pijnacker

De basisschool speelt een essentiële rol tijdens de ontwikkeling van uw kind. Deze christelijke basisschool in Pijnacker biedt uw kind een vertrouwde sfeer en een passende leeromgeving. Leren lezen, schrijven en rekenen zijn onderdelen waarop Beatrix in de eerste groepen focust. Naast deze basis leerdoelen, besteden we aandacht aan de talentontwikkeling van uw kind. Ons doel is om uw kind zo goed mogelijk op de toekomst voor te bereiden. Leergierigheid, zelfbewustheid, en ontdekkingsvermogen staan hierbij centraal. 

Het lesprogramma

Wij zetten ons dagelijks met veel energie en plezier in om uit ieder kind op onze basisschool in Pijnacker het maximale te halen. Bij elk vak wordt er rekening gehouden met het individuele niveau van elke leerling. Het onderwijs wordt op de leerbehoefte van ieder kind aangepast. Kinderen die wat minder uitleg nodig hebben, krijgen extra uitdaging. De extra uitdaging bestaat uit extra werk op een hoger niveau. Nadat de leerkracht uitleg aan de klas gegeven heeft, wordt er extra aandacht en hulp gegeven aan de kinderen die dat nodig hebben. Ons doel is echter om tijdens de lessen de leerlingen stimuleren om zelfstandig te werken. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het voorkomen van uitstelgedrag. De kinderen leren hierbij hoe ze hun werk het beste kunnen indelen.

Persoonlijk contact

Een prettige sfeer op school heeft een belangrijke invloed op de schooltijd van uw kind. Daarom willen wij u graag ontmoeten en laten proeven van de sfeer op deze Octant basisschool in Pijnacker. Wij nodigen u van harte uit voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding, zodat u een goed beeld krijgt of basisschool Beatrix past bij u en uw kind. Om een afspraak te maken mag u ons altijd bellen. U kunt ook het contactformulier invullen. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.