Ontdekkend leren

Wetenschap & technologie

Op Beatrix speelt Wetenschap & technologie een belangrijke rol. Dat betekent dat kinderen gestimuleerd worden om nieuwsgierig, ondernemend en probleem oplossend bezig te zijn. Kinderen onderzoeken en ontwerpen en doen daardoor alleen en samen nieuwe kennis op. Met het werken aan deze vaardigheden raken de kinderen vertrouwd met het functioneren in onze maatschappij. Daarbij is Wetenschap & technologie een concreet middel om leerlingen uit te dagen om hun verschillende talenten te ontwikkelen. Juist het plezier dat kinderen beleven aan het samen onderzoeken, ontdekken en succes hebben speelt in deze vorm van onderwijs een cruciale rol.

Handelingsgericht werken

Op Beatrix volgen we de ontwikkeling van uw kind op de voet, zodat we passend onderwijs kunnen bieden aan ieder kind. Hierdoor werken we in elke klas op drie niveaus. Ieder kind werkt op eigen niveau aan het behalen van de leerdoelen. Door veel te spreken met ouders, de kinderen zelf en door kinderen te observeren en te toetsen, weten we steeds beter aan welke ondersteuning een kind behoefte heeft. Hier passen we het lesaanbod voor het kind op aan. Dit noemen we handelingsgericht werken.