Octantschool Beatrix

Intro

Beatrix is onderdeel van Octant. Octant telt negen christelijke bassisscholen die verdeeld zijn over meerdere locaties in Den Haag, Nootdorp, Delfgauw en Pijnacker. De scholen van Octant streven onophoudelijk naar groei en dit is terug te zien in onze cijfers. 

Beatrix als onderdeel van Octant

Octantscholen kenmerken zich door het onophoudelijke streven naar groei. Dagelijks wordt er veel tijd besteed aan het verbeteren van onze kwaliteit en onze groei in dit proces. Bij Beatrix werken we elke dag opnieuw aan de drie kernwaarden: 'zelfbewustzijn', 'ontdekkend leren' en 'duurzaam samen', die de basis vormen van onze school en onderwijs. Octant heeft als onderwijsorganisatie doorlopend aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van onze leraren, zodat zij in staat zijn om al onze leerlingen de ondersteuning te kunnen bieden die zij nodig hebben. 

Over onze school

De basisschool speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van uw kind. Deze acht jaar vormen een belangrijk deel van een kinderleven. Hierin vertrouwt u uw kind toe aan de door u gekozen school, een christelijke school in Pijnacker met een fijne sfeer en leeromgeving die passen bij u en uw kind. Beatrix wil leerlingen voorbereiden op een verantwoordelijke en succesvolle deelname aan de maatschappij, waarbij groei een grote rol speelt bij het lesgeven. Groei in de ontwikkeling van uw kind, maar ook groei van onze collega’s. We blijven ons samen steeds verder ontwikkelen, zodat we uw kind kunnen prikkelen het beste uit zichzelf te halen.

Ons onderwijs

Op Beatrix streven we naar een positief klimaat, zodat kinderen met plezier naar school gaan en positief in het leven (leren) staan. In de kleutergroep wordt door middel van spel al
aandacht besteed aan lezen, taal, schrijven en rekenen. Kinderen ontwikkelen hun fijne motoriek, doen taalspelletjes als rijmen en lettergrepen klappen en maken kennis met begrippen als groot/klein, grootste/kleinste. In de klas is ontwikkelingsmateriaal aanwezig waarmee de leerlingen spelenderwijs vaardigheden leren die ze vanaf groep 3 kunnen toepassen.

"We voelden ons op de Beatrix vanaf dag 1 helemaal thuis. Het is een warme school met fijne leraren en betrokken ouders. Kinderen kunnen zijn wie ze zijn en krijgen oprechte aandacht om te ontdekken, te ervaren en te groeien."
Margriet Torres MuƱoz
Zoon in groep 8, dochter in groep 4