Onze lesopbouw

Groepsindeling

Op Beatrix werken we met het leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen: in een groep zitten kinderen van dezelfde leeftijd zoveel mogelijk bij elkaar. Alleen bij de kleuters kiezen we ervoor leerlingen van vier tot zes jaar (groep 1 en 2) samen in een klas te plaatsen. In deze leeftijd ontwikkelen kinderen zich nog niet constant. Daarom krijgen kleuters twee tot drie jaar de tijd om zich te ontwikkelen en voor te bereiden op groep 3.

Handelingsgericht werken

Leerlingen werken voor elk vak op hun eigen niveau aan het behalen van hun leerdoelen. Aan het begin van iedere les vertelt de leerkracht wat de kinderen in de les gaan leren. Daarna wordt uitleg gegeven over de opdracht. Leerlingen die de opdracht al begrijpen, gaan direct aan de slag.

De leerkracht geeft de rest van de groep een duidelijke uitleg. Daarna gaan de meeste kinderen zelfstandig aan het werk. Terwijl de klas aan het werk is, krijgt een klein groepje kinderen extra hulp van de leerkracht. Dit noemen we handelingsgericht werken. We houden steeds de ontwikkeling van onze leerlingen bij en bepalen aan de hand daarvan hoe we de lessen voor hen invullen.