Duurzaam samen

Veilig en vertrouwd

Veiligheid, vertrouwen en waardering stimuleren het zelfvertrouwen en het gevoel voor eigenwaarde bij de kinderen. Een leerkracht die het kind zijn vertrouwen schenkt, maakt het kind sterker. Een leerkracht die waardering heeft voor wat het kind kan, geeft het kind zelfvertrouwen. Wij willen dat kinderen zich in een veilige situatie kunnen ontwikkelen. Beatrix is daarom een school waar voldoende ruimte is voor de ontplooiing van het unieke talent van elk kind.

Op weg naar een kindcentrum

Beatrix gaat in de toekomst intensiever samenwerken met kinderopvangorganisatie SkippyPepijn om tot de vorming van een kindcentrum te komen. Dit betekent dat we onze manier van werken op elkaar afstemmen. Samen hebben we in de toekomst één visie, één huisvesting en één centrale aansturing. Hierdoor begint de ontwikkeling van uw kind al zodra hij of zij naar de voorschoolse opvang gaat. De samenwerking zorgt ervoor dat elk kind zich van nul tot dertien jaar in één veilige en vertrouwde omgeving kan ontwikkelen.

Duurzame school

Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor een gezonde wereld voor elke nieuwe generatie. Daarom verduurzamen wij ons schoolgebouw. Beatrix heeft een groen dak, dat zorgt voor een goede isolatie. Daarnaast is ons schuine dak voorzien van zonnecollectoren. In de klas weten de kinderen dat we voor een groot deel in ons eigen energiegebruik kunnen voorzien. Onze leerlingen groeien op met het besef dat ze verantwoordelijkheid dragen voor een mooie wereld voor de toekomst. Daarnaast hebben de leerlingen hun eigen Groene Plein ontworpen. Een plein dat ze leuker en avontuurlijker vinden dan een stenen plein. Dat komt niet alleen door de manier waarop ze hier kunnen spelen, maar ook doordat ze in aanraking komen met de natuur en tuinieren in hun eigen tuintjes.