Contactmomenten en ouderbetrokkenheid

Contactmomenten

1x per schoolperiode

Huisbezoek

In de onderbouw komt de leerkracht van uw kind soms bij u thuis op bezoek. U kunt hierbij denken aan bijzondere gebeurtenissen als de geboorte van een broertje of zusje. Zo bouwen we samen aan een goede band tussen school en gezin.

1x per jaar

Kennismakingsgesprekken

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een informatieboekje met alle informatie over dat leerjaar. Daarnaast vinden aan het begin van het jaar kennismakingsgesprekken plaats. Dit is een gesprek waarin u informatie over uw kind vertelt aan de leerkracht.

Voorlichtingsavond groep 7 en 8

In de eerste helft van het schooljaar is er voor ouders van groep 7 en 8 leerlingen een voorlichtingsavond over de keuze voor vervolgonderwijs en alles wat daarbij komt kijken. Daarnaast vinden in januari adviesgesprekken plaats.

Tien minutengesprekken

Eén keer per jaar is er voor de leerlingen uit groep 1 t/m 7 een 10-minutengesprek over de schoolvorderingen van uw kind.

5x per jaar

Inloop

Vijf keer per jaar worden ouders door hun kinderen in de klas ontvangen. De kinderen laten hun schoolwerk zien, vertellen over de regels in de klas en wat zij leren in de klas.

Informatievoorziening

Regelmatig

Nieuwsbrief

Regelmatig stuurt Beatrix een digitale nieuwsbrief naar alle ouders. Ouders die vooraf aangeven geen internet te hebben, ontvangen een nieuwsbrief op papier.

Dagelijks

Website, Parro en Facebook

Op www.beatrix-octant.nl is de belangrijkste informatie over de school terug te vinden. Tevens werken wij met een app genaamd Parro, een communicatiemiddel tussen school en thuis. Met deze app bent u altijd en overal op de hoogte van zowel leuke als belangrijke schoolzaken. Zo kunt u via de app bijvoorbeeld zien welke activiteiten er gepland staan, zich hiervoor aanmelden en foto’s van de groep van uw kind bekijken. Daarnaast hebben we een facebook pagina www.facebook.com/octantschoolbeatrix. Hier plaatsen we regelmatig korte berichtjes en foto’s van bijzondere activiteiten. De groepsleerkracht Heeft u een vraag over uw kind of de school? Dan kunt u dagelijks na de les een leerkracht aanspreken of een afspraak maken voor een gesprek.

Extra

Contact met de ouders na een scheiding

Beide ouders hebben recht op informatie over hun kind. Na een scheiding zal de school dan ook beide ouders blijven informeren. Hiervoor moeten wel de juiste contactgegevens aan de school worden doorgegeven. Wanneer informatievoorziening aan een van de ouders niet is toegestaan, bijvoorbeeld door een gerechtelijke uitspraak, vragen we u als ouder een schriftelijk bewijs te overhandigen aan de directie van onze school.