Contactmomenten en ouderbetrokkenheid

Contactmomenten

1x per schoolperiode

Huisbezoek

In de onderbouw komt de leerkracht van uw kind soms bij u thuis op bezoek. U kunt hierbij denken aan bijzondere gebeurtenissen als de geboorte van een broertje of zusje. Zo bouwen we samen aan een goede band tussen school en gezin.

1x per jaar

Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar houdt iedere groepsleerkracht een informatieavond. Er is gelegenheid om in de groepen te kijken en de leerkracht licht de doelen en het programma van dat jaar toe. Tijdens de informatieavond vragen we u ook of u groepsouder wilt worden of op een andere manier de school(activiteiten) wilt ondersteunen. Ouder thema-avond Eén keer per jaar nodigen we onze ouders uit voor een informatieve avond over een onderwerp dat met onderwijs en kinderen te maken heeft. Het thema van de avond bepaalt de oudergeleding van de MR in overleg met de ouders. Voorlichtingsavond groep 8 In de eerste helft van het schooljaar is er voor ouders van groep 8 leerlingen een voorlichtingsavond over de keuze voor vervolgonderwijs. Daarnaast vinden in januari adviesgesprekken plaats.

2x per jaar

Tien minutengesprekken en ambitiegesprekken

Twee keer per jaar is er voor de leerlingen uit groep 1 t/m 5 een oudercontactmiddag of -avond. Hier worden de schoolvorderingen van uw kind en de opbrengsten van het leerlingvolgsysteem besproken. In groep 6, 7 en 8 vertellen de leerlingen aan de leerkracht en hun ouders waar ze dat jaar voor willen gaan en hoe ze dat doel willen bereiken. Aan het einde van het schooljaar bespreken we met elkaar of het doel is behaald. Belangrijk hierbij is het benoemen van belemmerende en stimulerende factoren.

5x per jaar

Inloop

Vijf keer per jaar worden ouders door hun kinderen in de klas ontvangen. De kinderen laten hun schoolwerk zien, vertellen over de regels in de klas en wat zij leren in de klas.

Informatievoorziening

Regelmatig

Nieuwsbrief

Regelmatig stuurt Beatrix een digitale nieuwsbrief naar alle ouders. Ouders die vooraf aangeven geen internet te hebben, ontvangen een nieuwsbrief op papier.

Dagelijks

Website, Parro en Facebook

Op www.beatrix-octant.nl is de belangrijkste informatie over de school terug te vinden. Tevens werken wij met een app genaamd Parro, een communicatiemiddel tussen school en thuis. Met deze app bent u altijd en overal op de hoogte van zowel leuke als belangrijke schoolzaken. Zo kunt u via de app bijvoorbeeld zien welke activiteiten er gepland staan, zich hiervoor aanmelden en foto’s van de groep van uw kind bekijken. Daarnaast hebben we een facebook pagina www.facebook.com/octantschoolbeatrix. Hier plaatsen we regelmatig korte berichtjes en foto’s van bijzondere activiteiten. De groepsleerkracht Heeft u een vraag over uw kind of de school? Dan kunt u dagelijks na de les een leerkracht aanspreken of een afspraak maken voor een gesprek.

Extra

Contact met de ouders na een scheiding

Beide ouders hebben recht op informatie over hun kind. Na een scheiding zal de school dan ook beide ouders blijven informeren. Hiervoor moeten wel de juiste contactgegevens aan de school worden doorgegeven. Wanneer informatievoorziening aan een van de ouders niet is toegestaan, bijvoorbeeld door een gerechtelijke uitspraak, vragen we u als ouder een schriftelijk bewijs te overhandigen aan de directie van onze school.