Basisschool Ackerswoude

Op zoek naar een Basisschool in Ackerswoude?

Octantschool Beatrix staat in de oude kern van Pijnacker en is een christelijke basisschool. Beatrix biedt kinderen, ouders en leerkrachten een overzichtelijke, veilige en vertrouwde omgeving waarbij we oog hebben voor elkaar.

Kernwaarden en aanpak van Beatrix

Door invulling te geven aan de gezamenlijke kernwaarden: zelfbewustzijn, ontdekkend leren en duurzaam samen, worden leerlingen voorbereid op een verantwoordelijke en succesvolle deelname aan de maatschappij. Op Beatrix volgen we daarom de ontwikkeling van elk kind op de voet, zodat we passend onderwijs kunnen bieden aan ieder kind. 

Positieve sfeer in en rond de school

Een goede sfeer draagt in hoge mate bij aan de ontwikkeling van kinderen. Daarom werkt Beatrix met de methode ‘Grip op de groep’ en met Kwink. Door te werken aan een doorgaans positieve sfeer in elke groep, wordt pesten voorkomen en zorgen we ervoor dat dit nauwelijks voorkomt. De eerste zes weken van het schooljaar stellen de kinderen samen positieve groepsafspraken op. Tijdens het schooljaar wordt regelmatig stilgestaan bij de betekenis van deze afspraken. Naast deze afspraken is er bewust gekozen voor een groen speelplein. Dit geeft een fijne sfeer en geeft kinderen de mogelijkheid om een rustig plekje op te zoeken als zij hier behoefte aan hebben. 

Handelingsgericht werken

Kinderen die weinig uitleg nodig hebben krijgen meer uitdaging door middel van extra werk op een hoger niveau. Wanneer na uitleg van de leraar de klas zelfstandig aan het werk gaat, krijgt een klein groepje kinderen extra aandacht en hulp bij het maken van de opdrachten. In de lessen worden kinderen gestimuleerd om zelfstandig te werken en om te gaan met uitgestelde aandacht. Ook leren ze zelf hun werk in te delen. Op deze manier kunnen de leerlingen op eigen niveau werken aan het behalen van de lesdoelen. Dit nomen we ook wel handelingsgericht werken. 

Meer weten?
In onze schoolgids vindt u meer informatie over deze onderwerpen!