Pijnacker basisschool

Onze school in Pijnacker

Beatrix staat in de oude kern van Pijnacker. De meeste kinderen die bij ons naar school gaan, wonen in het centrum of Ackerswoude. Ook komen er leerlingen uit Klapwijk en Tolhek en verwelkomen we kinderen uit Koningshof en Pijnacker-Noord. Beatrix biedt kinderen, ouders en leerkrachten een overzichtelijke, veilige en vertrouwde omgeving waarbij we oog hebben voor elkaar.

Identiteit van Beatrix

Onze ontmoetingsscholen werken vanuit de christelijke traditie. Hierbij worden de kinderen actief begeleidt naar hun eigen idenditeit door onze leerkrachten. Er wordt betekenis gegeven aan de Bijbelse kernbegrippen en de overdracht van het culturele erfgoed zijn wie als een belangrijke taak. Daarnaast is op onze school veel aandacht voor leren lezen, rekenen en talentontwikkeling. Ook zijn er in alle klassen leuke, leerzame activiteiten en projecten. Zo ontwikkelen onze leerlingen zich op veel verschillende, belangrijke gebieden. 

 

Lesaanbod en veilige huiskamersfeer

Wij streven voortdurend naar een uitdagend en dynamisch lesaanbod, voor ieder leerjaar. Daarom wisselen we de lessen voor taal en rekenen af met ontdekkend en spelenderwijs leren. Met een vast dagritme geven we onze jongste leerlingen structuur, veiligheid en zekerheid. De eerste twee jaar is er volop tijd om spelenderwijs te wennen aan school en kennis te maken met taal, rekenen en schrijven. Vooral in het begin van de schooltijd staat in deze groep de veilige huiskamersfeer centraal. Als kinderen gewend zijn, stromen zij door naar een van de twee gemengde kleutergroepen. In groep 3 tot en met 8 krijgen alle kinderen een vast vakkenpakket aangeboden. 

Persoonlijk contact

Neem contact met ons op voor een persoonlijke rondleiding of maak kennis met ons tijdens één van onze andere activiteiten! Wij nodigen u graag uit voor een kopje koffie en een gesprek over alles wat onze school u en uw kind kan bieden. U mag ons altijd bellen voor het maken van een afspraak, of vul het contactformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

"Vera en Lukas zijn helemaal op hun plek op de Beatrix. Ze worden door de leerkrachten gezien en gehoord. Ze genieten erg van de vele sportactiviteiten en prachtige vieringen. Wij zijn blij dat onze kinderen op de Beatrix zitten."
Danny en Nienke Borsboom
Zoon in groep 4 en dochter in groep 2